Objekty určené ke komerčnímu využití - Realitní kancelář, byty, domy, pozemky, reality, Č. Budějovice, KORUNA RK
 • Prodej domu 4+1 k rekreaci u Soběnova, okres Český Krumlov Prodej domu 4+1 k rekreaci u Soběnova, okres Český Krumlov
   Soběnov,  82m²
  895 000 Kč/obj.
 • Prodej stavební parcely Horní Stropnice Prodej stavební parcely Horní Stropnice
   Horní Stropnice,  5555m²
  1 390 000 Kč/obj.
 • Pronájem kancelářských prostor, 135 m², U Výstaviště, České Budějovice Pronájem kancelářských prostor, 135 m², U Výstaviště, České Budějovice
   České Budějovice,  135m²
  1 Kč/měs. + energie a služby
 • Prodej stavební parcely na samotách, Borek u Kamenného Újezdu Prodej stavební parcely na samotách, Borek u Kamenného Újezdu
   Kamenný Újezd,  1415m²
  1 550 000 Kč/obj.
 • Prodej luxusního bytu 4+kk, Vrbenská ulice, České Budějovice Prodej luxusního bytu 4+kk, Vrbenská ulice, České Budějovice
   České Budějovice,  151m²
  5 490 000 Kč/obj.

Objekty určené ke komerčnímu využití

Rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, skladový objekt apod. – určené ke komerčnímu využití.

Obecně se jedná o všechny nemovitosti, u kterých jsou nebo mohou být příjmy z pronájmu bytových nebo nebytových prostor, tedy i příjmy z bytů s regulovaným nájemným. Platí i v případě rodinných domů s více než dvěma byty.

 • nájemní smlouvy – pokud je celá nebo část nemovitosti pronajata komukoli jinému, než je majitel (mohou to být i vlastní děti, pokud nejsou spoluvlastníky nemovitosti)
 • nájemní smlouvy – pronájem např. části střechy pro reklamní tabule, event. antény mobilního operátora nebo pronájem např. parkovacích ploch okolo budovy apod.)
 • pojistné smlouvy na stavby – pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • přehled běžných provozních nákladů (nejedná se o finance, které jsou sice součástí nájmu, ale následně jsou převedeny na poskytovatele služeb – např. telefonní poplatky, elektřina, plyn, úklid apod.)
 • přehled nákladů za běžnou údržbu nemovitosti (nejedná se o finance za rekonstrukce a modernizace)
 • přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení – modernizace (výměny prvků stavby – okna, podlahy, zařizovací předměty apod.), rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod., rok provedení přípojek inženýrských sítí
 • výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy – ne starší 6 měsíců
 • geometrický plán pro zaměření pozemků a staveb
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením právní moci
 • stavební povolení s vyznačením právní moci
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci
 • projektová dokumentace pro stavební povolení – stavební část, ověřená stavebním úřadem
 • kupní smlouvy (na celou nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou) – dodávka celé stavby nebo jejích částí
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva – smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby „P“, je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)
Vyhledávání nemovitostí
Podklady pro oceňování nemovitostí
KORUNA RK s.r.o. - netkatalog.czRealitní kanceláøe a nemovitosti - netkatalog.cz

Podle novely zákona č. 634/19925Sb., o ochraně spotřebitele, účinné od 1. 2. 2016, se mohou klienti v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem mimosoudního řešení. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.