Bytová nebo nebytová jednotka - Realitní kancelář, byty, domy, pozemky, reality, Č. Budějovice, KORUNA RK
 • Prodej bytu 3+1 v bytovém domě v ulici U Trojice, České Budějovice 3 Prodej bytu 3+1 v bytovém domě v ulici U Trojice, České Budějovice 3
   České Budějovice,  64m²
  2 750 000 Kč/obj.
 • Prodej rodinného domu 6+kk, Vyšný, Český Krumlov Prodej rodinného domu 6+kk, Vyšný, Český Krumlov
   Český Krumlov,  230m²
  9 990 000 Kč/obj.
 • Prodej stavební parcely na samotách, Borek u Kamenného Újezdu Prodej stavební parcely na samotách, Borek u Kamenného Újezdu
   Kamenný Újezd,  1415m²
  1 550 000 Kč/obj.
 • Prodej dvou rozestavěných domů s pozemkem 1938 m², Něchov, okres České Budějovice Prodej dvou rozestavěných domů s pozemkem 1938 m², Něchov, okres České Budějovice
   Trhové Sviny,  310m²
  2 750 000 Kč/obj.
 • Prodej luxusního bytu 4+kk, Vrbenská ulice, České Budějovice Prodej luxusního bytu 4+kk, Vrbenská ulice, České Budějovice
   České Budějovice,  151m²
  5 490 000 Kč/obj.

Bytová nebo nebytová jednotka

 • výpis z katastru nemovitostí – ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy – ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce
 • stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum pozemku
 • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva – smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů, informace o náhradních řešeních – žumpa, septik, domácí čistírna odpadních vod, Propan – Butanový zásobník, tepelné čerpadlo apod.
 • informace o možnosti přístupu k pozemku – zpevněná / nezpevněná komunikace, termín výstavby zpevněné komunikace
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby „P“, je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)
Vyhledávání nemovitostí
Podklady pro oceňování nemovitostí
KORUNA RK s.r.o. - netkatalog.czRealitní kanceláøe a nemovitosti - netkatalog.cz

Podle novely zákona č. 634/19925Sb., o ochraně spotřebitele, účinné od 1. 2. 2016, se mohou klienti v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem mimosoudního řešení. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.